VIDEO

BESA LUZHA – Programme Coordinator FES Office Prishtina

BALcanOSH CONFERENCE “OSH ACCORD” 2018 – DAY 3 / 3

Speciale Nga 1 3 Nëntor në Prishtinë mbahet Konferenca për Bashkëpunim Rajonal OSH ACCORD

Info Magazine Agim Shaqiri, Milan Petkovski, Zlatko Popoviq