НАСЛОВ АВТОРИ
ВЕШТИНА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК МИРНА БАЛКИЌ / АНТЕ ЛАЗАЊ А
ПОТТИКНУВАЧКИ ФАКТОРИ И БАРИЕРИ КАЈ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА … ДОЦЕНT Д-Р СИНИША ЦВЕТКОВИЌ
ВРСКА ПОМЕЃУ ВИТКО (ЛЕСНО) ПРОИЗВОДСТВО И СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЗР ГЕЧЕВСКА; ЧАЛОВСКА; ПОЛЕНАКОВИЌ; ЈОВАНОВСКИ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.